Reportáže

KKH vede převážně údolím InduDnes jsme se dozvěděli, že náš náklad by měl konečně dorazit do Karachi (Karáčí). Toto velkoměsto je pro Pákistán totéž co Bombay pro Indii, to znamená, že 90% dovozu i vývozu proudí do země přes jeho přístav. Karachi je ve srovnání s Islamabádem o 1300 km blíže k rovníku, a proto jsme rádi, že na převzetí můžeme čekat zde v mnohem příjemnějším klimatu. Tato skutečnost je také důvodem, že nově vzniklý Pákistán v roce 1947 rozhodl zvolit za svoje hlavní město nikoliv již existující obří metropoli, ale téměř na zelené louce postavit nové město Islamabád.
údržba na Karakorum Highway (KKH)Pro nás to má ovšem určitou nepříjemnost v podobě složitějšího celního odbavení, kterého první část proběhne po vylodění nákladu na pevninu, zatím co jeho podstatná část proběhne až po dovozu do zdejšího celního prostoru nazývaného Dry port (suchý přístav). To se promítá do řady byrokratických léček, v kterých se musí umět kličkovat v čem nám vydatně pomáhá nadace pana Dr.Freye, přesně řečeno on sám. Zatím má dobrou náladu, i když jsme spolu vystřídali mnoho kanceláří včetně náměstka Ministerstva pro Kašmír a severní území, mezi která patří i Baltistán. Když vše půjde dobře, brzy obdržíme výjimku z placení cla a můžeme začít řešit další z problémů, kterým je přeprava z Islamabádu po slavné karakorumské highway (toto slovo v tomto případě ovšem neznamená dálnici v evropském slova smyslu viz. obrázek). Snad budeme mít štěstí a náklad nám do Skardu, odsud vzdáleného přibližně 1000 km, odveze pákistánská armáda nákladním letadlem C1 10.

gekonJedním z mála zpestření po celodenním běhání po úřadech jsou naši noví kamarádi místními lidmi nazývaní čipkali. Jedná se o malé gekony, částečně zdomácnělé, jejichž životní dráha probíhá téměř výlučně ve vertikální poloze, velmi často na stěnách obytných prostorů. Měří kolem 15 - 20 cm a výrazem nám připomínají bezbranného ET. Až tak bezbranní ale nejsou, jsou to totiž dravci, kteří čile loví nejrůznější hmyz, díky čemu jsou v obydlích bráni na milost. Lidé musí ovšem po těchto živoucích mucholapkách zametat jejich trus. Na holých zdech plní také estetickou funkci živých obrazů což blahodárně působí i na naše nervy. Vertikální terárium jsme nafotili i pro naše čtenáře.

gekongekon

­