2018

 • Předání Czech Hostelu ve Skardu
 • Zakoupeny léky na roční provoz nemocnice
 • Zajištění provozu na další rok
 • Zaplacení školení a certifikátu pro Najafa v Islamabádu na obsluhu ultrazvuku.
 • Darování pletených ponožek od žen z Čech dětem ve vesnicích Arandu, Ghon a Bisil

2017

 • Pokračování stavby Czech Hostelu
 • Oprava sesuvu nemocnice.
 • Zakoupeny léky na roční provoz nemocnice
 • Zajištění provozu na další rok
 • Darování pletených ponožek od žen z Čech dětem ve vesnicích Arandu, Ghon a Bisil

2016

 • Na stavbu Hostelu ve Skardu byly získány peníze z „Malého lokálního projektu“ a mohla se realizovat precizně armovaná střecha.
 • Zakoupeny léky na roční provoz nemocnice
 • Zajištění provozu na další rok

2015

 • Dokončení Staff House
 • Pokračování stavby Hostelu ve Skardu.

2014

 • Pokračování stavby Hostelu ve Skardu
 • Zakoupeny léky na roční provoz nemocnice
 • Zajištěn provoz nemocnice na další rok
 • Darování pletených ponožek od žen z Čech dětem ve vesnicích Arandu, Ghon a Bisil

2013

 • Zakoupen pozemek na stavbu internátu (Hostelu) pro děti z těžko dostupných horských vesnic
 • Zahájena stavba Hostelu.
 • Zakoupeny léky na roční provoz nemocnice
 • Zajištěn provoz nemocnice na další rok
 • Dopravení zakoupeného ultrazvuku do Arandu
 • Zajištění školení obsluhy ultrazvuku u Dr.Mubashira
 • Darování pletených ponožek od žen z Čech dětem ve vesnicích Arandu, Ghon a Bisil
 • Výroba dokumentárního filmu Khuda-e-Faring o našem působení v Baltistánu

2012

 • Stáž na transplantaci rohovek a očních čoček Dr.Niaze v ČR
 • Dovoz a instalace mikrooperací chirurgické jednotky v nemocnici DHQ ve Skardu
 • Rozšíření a oprava školy.
 • Vybavení tříd – zhotovení, nátěry lavic, zakoupení židlí
 • Stavba vodovodu Schenchecha (Šenčecha)
 • Stavba vodovodu pro pastviny Bargandzo (nad 4000mnm)
 • Stavba vodovodu na pastvinách Gemendoc (Bulacho)
 • Oprava vodního kanálu nad Arandu
 • Darování pletených ponožek od žen z Čech dětem ve vesnicích Arandu, Ghon a Bisil
 • Nákup léků pro roční provoz
 • Zajištění provozu na další rok
 • Zahájení stavby Staff House

2011

 • Oprava 20km cesty mezi vesnicemi Doko a Arandu
 • Oprava tří mostů v okolí vesnice Arandu
 • Oprava džoly – lanovka přes řeku Basho.
 • Zakoupení traktoru a mlátičky a jejich doprava do Arandu
 • Darování pletených ponožek od žen z Čech dětem ve vesnicích Arandu, Ghon a Bisil
 • Nákup léků na roční provoz nemocnice
 • Personální zajištění provozu nemocnice
 • Zajištění mise očního lékaře v ČR
 • Darování zakoupeného pozemku na stavbu Staff house organizaci Marafi Fundation, která Staff Hause postaví.
 • Dokončení vodovodu v Ghonu

2010

 • Konsolidace nemocnice po výměně dispenzářů v březnu 2010
 • Inventura léků, přístrojového vybavení a ostatního inventáře. Předání budovy i vybavení novému dispenzáři Najaffu Alímu.
 • Zajištění školení na nejnižší stupeň ženské sestry pro 3 děvčata z Arandu ve státní nemocnici DHQ ve Skardu v době od května do listopadu 2010.
 • Nákup léku na rok provozu
 • Nákup, dovoz, montáž a uvedení do chodu fotovoltaické elektrárny na střeše nemocnice.
 • Zaškolení na obsluhu fotovoltaické elektrárny.
 • Nákup, dovoz a montáž 2 slunenčích ohřívačů vody (jeden pro nemocnici a jeden pro veřejné teplé sprchy).
 • Rekonstrukce vodovodu, stavba sprch, přístřešku, napojení a zprovoznění ohřívačů.
 • Nákup kombinovaného terénního auta Toyota 84 pro potřeby záchranného systému pro Arandu a celou dolinu Basho. Slavnostní předání obou aut vesnicím Ascoli a Arandu z rukou čs.velvyslance.
 • Zajištění školení na řidiče pro Jusupa, syna Ahmada Alího z Arandu.
 • Započato soustředěné úsilí za účelem postavení či alespoň opravy a rozšíření stávající školy a získání nejméně jednoho stálého státem placeného učitele.
 • Zajištění další spolupráce a odborného dohledu nad nemocnicí ze strany spolupracující organizace BHEF v osobách DR.Mubashíra a ženské sestry Zahry včetně pokračování programu plánované rodiny.
 • Uvedení do chodu celého přístrojového vybavení nemocnice (lednička, světla, EKG, odsavač hlenu, mikroskop, kyslíková jednotka, měřič cukru, urologický set.
 • Naprogramování jednoduchého programu v počítači pro zjednodušení a zpřehlednění evidence vydávaných léků, knihy pacientů i registru skladu léků. Zakoupení tiskárny k počítači, zaškolení dispenzáře, oživení EKG a uvedení do běžného užívání.
 • Transplantace rohovek - prověřena možnost zaškolení schopného očního chirurga ve Skardu. Realizován monitoring existujícího vybavení potřebného k provádění transplantací a nalezen vhodný zájemce oční chirurg Dr.Niaz Alí.

2009

 • Oprava střechy nemocnice
 • Nákup léku na rok provozu
 • Zaveden registr ošetřených pacientů
 • Zajištěna pravidelná návštěva ženské sestry LHV
 • Zajištěn program „Plánování rodiny“
 • Stavba odkalovací nádrže pro vodovod v Arandu
 • Vodovodní přípojka pro ubytování hostujících lékařů, včetně zprovoznění WC a koupelny
 • Stavba veřejných sprch na sluneční ohřev
 • Nátěry podlah v nemocnici
 • Malování a nátěr podlah v dispenzáriu
 • Zakoupení terénního auta pro Rescue Czech Hospital
 • Zakoupení pozemku v Arandu pro stavbu Staff House
 • Zakoupení materiálu na stavbu vodovodu pro vesnici Ghon
 • Zakoupení materiálu na opravu vodovodu pro pastviny nad Ascole
 • Zakoupení materiálu na výrobu polic do nemocnice Czech Hospital.
 • Finanční příspěvek na opravu ultrazvuku pro nemocnici Abdullah Hospital ve Skardu
 • Dohoda s Marafi foundation o uhrazení operací postiženým dětem

2008

 • Instalace měniče elektřiny, provoz nemocnice na baterie
 • Odčervení vesnice Arandu, číslování domů ve vesnici Arandu
 • Nákup léků na rok
 • Zajištěn lékař pro dohled nad provozem nemocnice
 • Zajištěna ubytování pro hostující lékaře v budově Dispenzária

2007

 • Transport nemocnice do Arandu a její stavba
 • Zajištění obsluhy a provozu nemocnice
 • Darování nemocnice obyvatelům vesnice Arandu

2006

 • Odvoz materiálu na stavbu nemocnice do Pákistánu
 • Výběr vhodného místa pro stavbu
 • Provizorní stavba nemocnice ve Skardu a její zazimování
 • V rámci akce Kids to Kids rozdávání balíčků v Baltijských školách
 • Zpracování dokumentu Kids to Kids

2005

 • Stavba vodovodu ve vesnici Ghon
 • Stavba vodovodu na pastvinách nad Ascole
 • Zahájení sbírky na nemocnici v Pákistánu

 

­