Archiv aktualit roku 2009

20. 09. 2009

Připravujeme podrobnější zprávu z letošní pákistánské mise.

Předběžná zpráva

Informace o misi 2009

 1. Kontrola stavu nemocnice po zimě 2008, 2009
  - Nemocnice ve vynikajícím stavu. Pořádek a čisto. Nicméně jsme provedli nátěr podlah, aby nemocnice šla ještě lépe udržovat v čistotě.
  - Po letošní zimě, vzhledem k abnormálnímu množství sněhu, nevydržely dvě krokve ve střešní konstrukci. Ty jsme opravili a nahradili novými silnějšími.
 2. Revize zdravotní péče
  Dispenzář musí každé ošetření pacienta zapisovat do registru (datum, jméno, vesnice, diagnóza, nasazené léky). Zápisy kontroluje Dr.Mubashir z nemocnice ve Skardu. Provedena kontrola registru. Registr je vedený i kontrolovaný velmi pečlivě (viz Galerie - Arandu 2009).
 3. Zabezpečení provozu nemocnice na rok 2009-2010
  - zajištění zdravotní obsluhy (dispenzáře) - opět dohoda s Mr.Muhammad Afzal Ali, plat: 4.000,- Rps/měs (na jeho platu se podílí i stát)
  - zajištění dohledu - opět dohoda s Mr.Sarfraz Haider, plat: 3.000,-Rps/měs
  - zajištění úklidu - opět dohoda s Mr.Ali, son of Ahmad Ali, plat: 2.000,-Rps/měs
  - zajištění ženské sestry LHV a její asistentky - dohoda s Mrs.Zahra Saba, plat:17.000,- Rps/měs
  - zajištění obsluhy vozidla - dohoda s Mr.Hussein Aziz, bez platu
  - zajištění odborného dohledu - dohoda s Mr.Dr.Mubashir Hassan, bez platu
 4. Nákup léků
  - Vzhledem k tomu, že do nemocnice začínají docházet i obyvatelé z jiných vesnic údolí Arandu, byl nákup léků posílen. Zakoupeny i léky na zimu pro vesnici Bisil.
  - Nakoupeny léky a provedeno opětovné plošné odčervení obyvatel vesnice Arandu
 5. Zajištění dětské a ženské sestry na rok 2010
  - zajištění ženské sestry LHV a její asistentky - dohoda s Mrs.Zahra Saba, plat:17.000,- Rps/měs
 6. Revize vodovodu - stavba odkalovací nádrže
  - nad vesnicí zbudované jímací jezírko pro pramenitou pitnou vodu
  - vyrobení a instalace odkalovací nádrže a napojení na vodovod
  - vybudovaná přípojka do prozatímního ubytování lékařů a LHV, včetně instalace WC a umývadla.
 7. Stavba veřejných sprch se slunečním ohřevem vody
  - u mešity postaveny veřejné sprchy oddělené pro muže a ženy
  - výroba a instalace solárního systému na střechu mešity
 8. Nátěr podlah ubytování lékařů
  - podlahy natřeny
  - vymalovány všechny místnosti
  - zakoupeny postele, matrace a povlečení
 9. Prohloubení spolupráce s pákistánskými organizacemi
  - Marafi foundation - dohoda o uhrazení operací postiženým dětem
  - BHEF - přispěli jsme na opravu ultrazvuku.
  - BHEF - spolupráce na projektech v příštích letech
 10. Co se podařilo nad plán
  - zajištění operací a jejich financování pro Aliho z vesnice Bien (15 let) a Hassana z Arandu (12 let)
  - zakoupit terénní auto "RESCUE CZECH HOSPITAL" a zajistit jeho obsluhu
  - pomocí LHV v rámci programu "Family planning" zavedeno 30. ženám nitroděložní tělísko
  - koupit pozemek v Arandu pro stavbu hostelu pro zdravotnický personál
  - koupit materiál na stavbu nového vodovodu ve vesnici Gon
  - koupit materiál na opravu vodovodu, který zničili laviny, pro pasteveckou vesnici nad Ascoli
  - koupit materiál a výrobu policových stěn do nemocnice
  - pro posílení spolupráce s nemocnicí ve Skardu (Abdullah Hospital) a BHEF přispěli na opravu ultrazvuku

Mise 2009 se zúčastnili Vítězslav Dokoupil a Dina Štěrbová.
7.8.2009 odlet z letiště Praha.
10.9.2009 návrat účastníků mise 2009

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na projekt "Czech Hospital".

­