Archiv aktualit roku 2008

10.09.2008

  1. Nemocnici jsme nalezli ve vynikajícím stavu. Na Pákistánské poměry bylo velmi čisto a uklizeno.
  2. Nejúžasnější zpráva byla, že letošní zimu nezemřelo v Arandu žádné dítě a dokonce žádný dospělý. Pro zdejší oblast je to událost roku. Obvykle se úmrtnost pohybuje až k 10%. V minulých letech to bylo ve vesnici Arandu až 30 dětí za zimní měsíce.
  3. Měnič instalován, takže nemocnici lze zásobit elektřinou i z baterií.
  4. Deponovány peníze na plat dispenzáře, úklid nemocnice a pro supervizora pro dohled nad nemocnicí. Personálně zajištěno.
  5. Nakoupeny a dopraveny léky na roční provoz nemocnice.
  6. Dohodnuta úprava dispenzária pro pobyt lékařů. Vykoná se v příštím roce
  7. Dohodnutý lékařský dohled nad prací dispenzáře a prací nemocnice. Dohodnuta spolupráce mezi zastoupením státu (Pákistánu), nevládním sektorem (nemocnice BHEF) a námi v řešení objevené TBC ve vesnici Arandu.
  8. Audience u českého velvyslance v Pákistánu pana Žďárka, kde jsme ho informovali o úspěchu a dobré pověsti České nemocnice v Baltistánu.


Podrobnější informace jsou ve zprávě Arandu 2008 »

­