Najaf Ali léčí


Záběry z Pákistánu-Baltistánu jsou natočené roku 2010.
Instalace a zprovoznění sedimentační nádrže (tank) nad vesnicí Arandu.
Tank čistí vodu od hrubých nečistot, které způsobovaly ucpávání vodovodu.
Kromě toho stabilizuje i tlak vody.
Projekt je podporovaný Ministerstvem zahraničních věcí
Česká republika pomáhá